Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

VGR - Välmående ger resultat

Eketånga Montessoriskola är med i en utbildningssatsning som Region Halland anordnar tillsammans med Bättre skolor. Satsningen heter “Välmående ger Resultat” och syftet är att öka både pedagogers och barns/elevers välmående samt elevers prestation i skolan.

Vårt arbete med VGR uppmärksammades i MAJ 2018 av Region Hallands invånartidning "HALLAND - BÄSTA LIVSPLATSEN" - läs artikel i sin helhet >>

Metod

Metoden är forskningsbaserad och består av 6 st moduler. De är:

  1. Människan och lärandet - Ger insikter i teorier och forskning om hur vi fungerar som människor, vad som driver oss och hur detta påverkar vårt lärande, samt om hur skolans roll har förändrats genom historien och vilka utmaningar den står inför framtiden.

  2. Mindset - Beroende på vilket tankesätt vi har, tar vi oss an utmaningar och motgångar på olika sätt. Genom att ha ett växande tankesätt ser vi att det är ansträngningen som är det viktiga och inte resultatet. Genom att vi vågar försöka så lär vi oss mer.

  3. Självtillit och aktörskap - Handlar om att lära känna sina styrkor och se möjligheter.

  4. Emotionell kompetens - Genom att bli medveten om sina känslor och sätta ord på dem kan man lära sig metoder för att hantera känslorna på ett bra sätt.

  5. Värderingar och mål - Vet man sina egna värderingar så är det lättare att veta vad man vill. Behovet av detta är stort i dagens föränderliga värld. Kan jag “leva” mina värderingar så mår jag bättre.

  6. Positiva relationer - Våra relationer till andra människor är av största vikt. Känner vi gemenskap och trygghet, mår vi bra och då fungerar lärandet optimalt.

Tre pedagoger från olika arbetslag har utbildat sig till processhandledare. De har sedan fört metoden vidare till sina kollegor. Skolan har valt att all personal deltar eftersom alla på något sätt möter skolans elever. I januari 2017 startade utbildningen och i augusti detta år beräknas alla moduler vara genomgångna. Metoden ger verktyg som pedagogerna kan använda ute i verksamheten tillsammans med eleverna. Detta har påbörjats på olika sätt och kommer fortsätta utvecklas framöver. Tanken är att även skolans föräldrar ska få möjlighet att lära sig mer om “Välmående ger Resultat”. Under höstterminens föräldramöten påbörjades detta då alla föräldrar fick viss information om utbildningssatsningen.

Stjärnjakten HT2020

Klass/åk 9 har blivit uttagna att medverka i Nobel Prize Museums elevprojekt Forskarhjälpen 2020.

Läs mer om

Varbergs fästning HT2020

Under hösten har åk 4-6 besökt Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning.

Läs mer om

Fritids - aktiviteter HT2020

Fritids har en ny utvecklingsplan där barnen bl.a. erbjuds organiserade aktiviteter.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori