Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Fritids

Pyssel Fritids VT2020

Pyssel Fritids VT2020

Eketångas Montessoriskolas fritidshem består av två avdelningar:

 • Dungen åk F-1

 • Skogen åk 2-3

Personalen arbetar under skoldagen i åk F-3.

Vi tar hänsyn till varje barn och till gruppens behov och förutsättningar, genom att arbeta efter de fyra kunskapsområdena i del fyra, Lgr11.

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2019

Genom deltagande av utedagar får eleverna möjligheten att:
“Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.”  (Lgr11)

Under året har båda avdelningarna varje vecka en gemensam utedag med aktiviteter. Eleverna har deltagit i olika övningar, lekar och tävlingar utifrån tema kunskap, rörelse, pulshöjande samt samarbete. Aktiviteterna har varit frivilliga och flertalet elever från både Skogen och Dungen har deltagit. Även eleverna har fått möjlighet att hålla en del lekar med syftet att stärka deras ansvarstagande, initiativtagande samt organisatoriska förmåga. 

 

Genom pyssel och skapande ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
“skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (Lgr11)

Eleverna har använt sig av olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. De har fått möjlighet att utveckla sina egna idéer samtidigt som de bl.a. har förbättrat finmotoriken och arbetat med kreativiteten. Pedagogerna har tagit hänsyn till elevens förutsättningar och behov då alla elever ligger på olika kunskaps samt utvecklingsnivåer.

Lek

Genom lek utvecklar barn:

 • Förmågan att tillägna sig kunskap
 • Kreativitet
 • Problemlösning
 • Egna idéer
 • Självförtroende
 • Empati och social kompetens

Pyssel

Genom att skapa utvecklar barn

 • Finmotorik
 • Kreativitet
 • Kännedom om material/redskap
 • Samarbete

Spel

Genom spel utvecklar barn

 • Matematiskt sinne
 • Läsförståelse
 • Samarbete
 • Förståelse för instruktioner
 • Kommunikation

Utevistelse/utflykter

Genom att vara ute utvecklar barn

 • Motorik
 • Samarbet
 • Empati och social kompetens
 • Kunskap om natur och djur
 • Kännedom om sin närmiljö

Stjärnjakten HT2020

Klass/åk 9 har blivit uttagna att medverka i Nobel Prize Museums elevprojekt Forskarhjälpen 2020.

Läs mer om

Varbergs fästning HT2020

Under hösten har åk 4-6 besökt Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning.

Läs mer om

Fritids - aktiviteter HT2020

Fritids har en ny utvecklingsplan där barnen bl.a. erbjuds organiserade aktiviteter.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori