Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Fritids

Pyssel Fritids VT2020

Pyssel Fritids VT2020

Eketångas Montessoriskolas fritidshem består av två avdelningar:

 • Dungen åk F-1

 • Skogen åk 2-3

Personalen arbetar under skoldagen i åk F-3.

Vi tar hänsyn till varje barn och till gruppens behov och förutsättningar, genom att arbeta efter de fyra kunskapsområdena i del fyra, Lgr11.

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2020:

Pedagogiskt drama

En aktivitetet där eleverna skapar korta teaterföreställningar utifrån olika teman. Varje tillfälle startas med uppvärmningsövningar, som sedan följs upp med gestaltningsövningar och avslutats med avslappningsövningar. Genom deltagande av drama får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa genom olika estetiska uttrycksformer, t.ex. lek, dans, bild, musik och drama.

Skapa skolan

En aktivitet där eleverna tillsammans fått bygga en miniatyr av Eketånga skolgård med hjälp av olika material och föremål. Eleverna har även diskuterat samt fått kunskap om vad som krävs för att en skola ska fungera. Genom deltagande av Skapa skolan får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika material och redskap.

Utomhusaktiviteter

Planerade aktiviteter i form av övningar, lekar, tävlingar och idrotter där personalen har utgått från fyra olika teman: kunskap, rörelse, pulshöjande samt samarbete. Elever har även själva fått möjlighet att hålla en del lekar med syfte att stärka deras ansvarstagande, initiativtagande och organisatoriska förmåga.
Genom deltagande av Utomhusaktiviteter får eleven möjlighet att delta i olika aktiviteter där de får kunskap om normer och regler i vardagen, och varför regler kan behövas.

Teknik

Under vårterminen hade vi ett samarbete med Komtek där eleverna fick utforska sin tekniska förmåga med programmering som fokus. Genom deltagande av Teknik får eleven möjlighet att använda digitala verktyg och medier för kommunikation.

Utflykter

Under våren har vi haft utflykter två gånger i veckan med årskurs F-1 där vi besökt olika miljöer i närområdet. Under utflykterna hade vi olika aktiviteter och vi hade mellanmål med oss. Genom deltagande av Utflykter får eleven möjlighet att orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lek

Genom lek utvecklar barn:

 • Förmågan att tillägna sig kunskap
 • Kreativitet
 • Problemlösning
 • Egna idéer
 • Självförtroende
 • Empati och social kompetens

Pyssel

Genom att skapa utvecklar barn

 • Finmotorik
 • Kreativitet
 • Kännedom om material/redskap
 • Samarbete

Spel

Genom spel utvecklar barn

 • Matematiskt sinne
 • Läsförståelse
 • Samarbete
 • Förståelse för instruktioner
 • Kommunikation

Utevistelse/utflykter

Genom att vara ute utvecklar barn

 • Motorik
 • Samarbet
 • Empati och social kompetens
 • Kunskap om natur och djur
 • Kännedom om sin närmiljö

Fria ordets dag

Idag, 2022-03-02, har eleverna i åk 6 varit med på en live-lektion!

Läs mer om

Avslutningskonferens Forskarhjälpen 2020

Fredagen 12 februari var det dags för avslutningskonferens för Forskarhjälpen - Stjärnjakten.

Läs mer om

Uteklassrum

Nu har vi invigt vårt uteklassrum på skolgården.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori