Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Fritids

Enligt Lgr 22 skall fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och undervisningen i fritidshemmet ska sammanfattningsvis ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • pröva och utveckla ideér, lösa problem och omsätta ideér i handling
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktiviteter och vila
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
  • utforska och beskriva företeelser i samband i natur, teknik och samhälle
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2021

Eketånga fritidshem arbetar med olika aktiviteter kopplat till Lgr-22:

Skapande

Genom deltagande i Skapande får eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika material och redskap samt träna sin finmotorik och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Halltimmen

Halltimmen består av olika fysiska aktiviteter i gymnastiksalen där de äldre eleverna får möjlighet att hålla i en del lekar för de yngre eleverna med syftet att stärka deras ansvarstagande, initiativtagande och organisatoriska förmåga.

Genom deltagandet i Halltimmen får eleverna möjlighet att initiera, organisera och delta i lekar, idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus.

Utomhusaktiviteter

Planerade aktiviteter i form av dans, övningar, lekar, tävlingar och idrotter där personalen har utgått från fyra olika teman: kunskap, rörelse, pulshöjande samt samarbete. Elever får även här möjlighet att hålla en del lekar med syfte att stärka deras ansvarstagande, initiativtagande och organisatoriska förmåga.

Genom deltagandet i Utomhusaktiviteter får eleven möjlighet att delta i olika aktiviteter där de får kunskap om normer och regler i vardagen, och varför regler kan behövas.

Morgonröris

Morgonröris erbjuder elever fysisk aktivitet innan skolstart genom musik, dans, rörelser och lekar.

Genom deltagande i Morgonröris får eleven god möjlighet till en allsidig start på dagen.

Teknik

Fritids har ett samarbete med Komtek där eleverna får utforska sin tekniska och kreativa förmåga.

Genom deltagande i Teknik får eleven möjlighet att använda digitala verktyg och medier för kommunikation.

Utflykter

Under loven gör fritids olika utflykter då eleverna har besökt skogar, stränder och lekplatser i närområdet. Eleverna har även kollat på teater, testat på olika sporter och andra kulturella aktiviteter.

Genom deltagande i Utflykter får eleven möjlighet att få kännedom om sin närmiljö, kunskap om natur och djur, utveckla en allsidig rörelseförmåga samt att det stärker deras möjlighet att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.

.

Stadsvandring

Årskurs 4 och 6 har varit på stadsvandring.

Läs mer

Jonglering

Mellanstadiet har lärt sig jonglera.

Läs mer

Sopsortering & växter

NO-lektion för årskurs 4.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori