Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Om oss

Eketånga Montessoriskola är en fristående verksamhet för ca 265 barn/elever i åldrarna 3-16 år. Skolan drivs av en ideell föräldraförening och är en icke-vinstutdelande skola, vi är medlemmar i Montessoriförbundet och föreningen Idéburen skola.

Skolan ligger i ett naturskönt område, med närhet till skog och hav, i den västra delen av Halmstad (Stenhuggeriet/Bäckagård).

Verksamhetens människo- och kunskapssyn, och de metoder som används i det dagliga arbetet, är montessoriinspirerade. Detta innebär att det dagliga arbetet, som ska skapa förutsättningar för livslångt lärande, präglas av arbetsglädje, uppmuntran av kreativitet, nyfikenhet och ifrågasättande. Eleverna tar stort ansvar för det egna arbetet och den gemensamma arbetsmiljön.

Skolan startade 1992, efter godkännande av Skolverket, och har successivt vuxit till att i dag omfatta förskola, förskoleklass och fyra grupper vardera i skolår 1-3, 4-6 och 7-9, med åldersblandad undervisning. Målsmän till elever på skolan är med automatik medlemmar i den förening som driver skolan på ideell basis.

Skolan har tydliga och väl definierade mål samt välutbildade lärare med hög kompetens. Lärarna arbetar både klassvis och åldersblandat, ämnes- eller temavis. Målsättningen är att alla elever ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Skola, förskoleklass, fritidshem och förskola finansieras med kommunala medel. På fritids och förskolan tillämpas maxtaxa.

Förskolan är öppen mellan kl 7.15 och 17.00 (fredagar kl 16.30) för barn i åldrarna 3-5 år. Fritidshemmet är öppet mellan kl 7.30 och 17.00 (fredagar kl 16.30) för barn i åldrarna 6-10 år.

Föräldrarna har stort inflytande i skolans verksamhet genom styrelsearbete, deltagandet i olika arbetsgrupper och arbetsdagar, och i den kontinuerliga personliga kontakten med personalen.

Intagningen till skolan och fritids sker strikt via kölista, där anmälningsdatum anger plats i kön. Förtur tillämpas för barn som redan har syskon på skolan samt för barn som har gått på montessoriförskola eller montessoriskola i eller utanför Halmstads kommun.

Skolavslutning VT2018

VT2018 avslutades med utspark på skolan onsdag 13 juni och avslutning på Solgården i Tylösand torsdag 14 juni!

Läs mer om

"Välmående ger resultat"

Eketånga Montessoriskola är med i en utbildningssatsning som Region Halland anordnar tillsammans med Bättre skolor - satsningen heter “Välmående ger Resultat”.

Läs mer om

Skolresa till Krakow

I mitten av maj åker årskurs 9 på skolresa till Krakow för att bl.a. besöka Auschwitz.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori