Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

STYRELSEN INFORMERAR


Årsstämma, 16 april 2020

Till våra medlemmar, Eketånga montessoriskolas
ideella förening

Den 16 april var det årsstämma för Eketånga montessoriskolas ideella förening. Styrelsen och ett antal medlemma träffades (med en armlängds avstånd) vid skolans hinderbana. Som tur var gav en mojnande vind och, i viss mån, en värmande kvällssol mötet en riktigt vårlig inramning.

Under årsstämman valdes Petter Warnholtz till ny ordförande. Ytterligare nyval var Lisette Ignell och Carin Söderberg. Tillsamman med Beatrice Tham Culley, Sandra Stawreberg, Staffan Carlsson, Susanne Persson, Mikael Gudmundsson och Mikaela Maier bildades den nya styrelsen.

Några punkter från årsstämman som den nya styrelsen vill lyfta fram är:

Ett verksamhetsår med mycket goda resultat
Rektorns föredragning av verksamhetsberättelsen visar att föreningen lägger ett mycket bra och intensivt verksamhetsår bakom sig. Dessutom första året utifrån den reviderade verksamhetsidén. Ett år med fortsatt fokus på välbefinnande och värdegrundsfrågor. Ett år med fortsatt utvecklingsarbete och kompetensutveckling utifrån Montessoriprinciperna. Ett år med fortsatt stort föräldraengagemang under samordning av våra uppskattade Guldföräldrar. Verksamhetsberättelsen i sin helhet finns som pdf längs ner på sidan.

God ordning på skolans ekonomi
En annan viktig punkt var revisorns genomgång av föreningens räkenskaper. Revisorn anser att det är mycket god ordning på skolans ekonomi och att det finns väl fungerande rutiner. Under årsstämman gavs även ansvarsfrihet för styrelsen med stöd av genomförd revision.

Mycket god måluppfyllelse
En genomarbetad verksamhetsidé och god ekonomi bidrar till att Eketånga Montessoriskola har en mycket god måluppfyllelse. Avgångseleverna är väl rustade för framtida studier och andra utmaningar. Meritvärdet för årskurs 9 var 246 poäng, jämfört med genomsnittet för Halmstad kommun, 228 poäng. Något som också bidrar till måluppfyllelsen är den kompetens som finns bland skolans pedagoger, där samtliga har lärarlegitimation i de ämnen de undervisar i.

Men...
vi måste komma ihåg att ingen förening är bättre än sina medlemmar. Deltagandet på föräldramöten, arbetet i ”Guldgrupperna”, städdagar, med mera är oerhört viktigt. Eftersom vi är en ideell förening, med ett gemensamt mål (att förverkliga skolans verksamhetsidé) är alla synpunkter, feedback, tankar och idéer från er medlemmar mycket viktiga. Styrelsen ser fram emot det kommande verksamhetsåret och kunna skapa fortsatt goda förutsättningar för våra barn och dess lärande, samt att kunna stötta rektor och personal. Styrelsen vill verkligen uppmuntra er till dialog. Enklast når ni oss via vår mailadress: styrelsen@eketangamont.se

Vänligen och önskan om en mycket efterlängtad och skön vår!

Styrelsen gm Petter Warnholtz

Stjärnjakten HT2020

Klass/åk 9 har blivit uttagna att medverka i Nobel Prize Museums elevprojekt Forskarhjälpen 2020.

Läs mer om

Varbergs fästning HT2020

Under hösten har åk 4-6 besökt Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning.

Läs mer om

Fritids - aktiviteter HT2020

Fritids har en ny utvecklingsplan där barnen bl.a. erbjuds organiserade aktiviteter.

Läs mer om

Vi sponsrar Eketånga Montessori
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" - Maria Montessori